W grudniu 2011 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o kredytach konsumenckich. Warto się jej przyjrzeć nieco bliżej, ponieważ wprowadza ona wiele zmian ważnych zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców. Nowelizacja była koniecznością, gdyż polskie prawo musi być dostosowane do norm unijnych.

W świetle tych przepisów kredyt konsumencki to taki, który maksymalnie wynosi 255 550 zł (wcześniej górną granicą było 80 tys. zł). O ile kiedyś prowizja oraz ogólne koszty związane z uruchomieniem zobowiązania nie mogły być większe niż 5 procent jego wartości, o tyle teraz takowego zapisu w ustawie nie ma. Zresztą, i tak był on przez banki na wiele sposobów omijany – na przykład poprzez nakładanie na klienta obowiązku wykupienia ubezpieczenia. Co to oznacza? To mianowicie, że wysokość prowizji może teraz sięgać równie dobrze i 50 procent. Z całą pewnością korzystną z punktu widzenia kredytobiorców zmianą jest to, że banki muszą dokładnie informować o wszystkich kosztach oferowanych przez siebie produktów finansowych.

Dane na ten temat znajdować się muszą także w reklamach, aby konsument nie sugerował się tylko tymi wartościami, które bank podał, bo są dla niego wygodne. We wspominanych instytucjach obowiązują teraz także ujednolicone formularze kredytowe, w których wszystkie parametry kredytu oraz związane z nim koszta muszą być wyszczególnione. Ponadto kredytobiorca ma obecnie 14 dni na odstąpienie od umowy z bankiem bez podania przyczyny (wcześniej przysługiwało mu na to 10 dni).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (1 vote cast)
Zmiany w ustawie o kredytach konsumenckich , 6.0 out of 10 based on 1 rating