Banki rozpatrują wnioski kredytowe w oparciu o analizę sytuacji finansowej potencjalnego klienta. Tym, co dla banku liczy się najbardziej jest wiarygodność – czyli posiadanie takiej zdolności kredytowej, która bez problemu pozwoli uporać się z terminową spłatą zobowiązania. W jaki sposób banki to oceniają? Oczywiście na podstawie dokumentów załączonych do wniosku, ale nie tylko.

Kluczowym źródłem informacji na ten temat są dla nich informacje zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to instytucja posiadająca dane o zobowiązaniach klientów wobec banków i SKOK-ów. Są one uaktualniane raz w miesiącu. Na żądanie banku BIK sporządza na temat danej osoby raport o jej historii kredytowej. Opatrzony jest on również wyrażoną w notach punktacją – im jest wyższa, tym lepiej. Maksymalnie tych punktów może być 500. Koniecznie przy tej okazji wspomnieć trzeba o tym, że jeśli ktoś miał jakiekolwiek opóźnienia w spłacaniu kredytów, to takowe informacje figurują w BIK przez 3 lata. Po upływie tego czasu, o ile rzecz jasna sprawa została uporządkowana, nie wpływają one na ocenę wiarygodności.

Każda osoba korzystająca z usług banków ma prawo zwrócić się do BIK-u z żądaniem o udostępnienie danych na swój temat. Jest to bezpłatne – pod warunkiem jednak, że takie podania nie są składane częściej niż raz na pół roku (w przeciwnym wypadku trzeba płacić). Pocieszające jest z pewnością to, że znaczna większość informacji zgromadzonych przez BIK ma charakter pozytywny (są korzystne dla klientów).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)